Wat is zuiver water?

Petite fille regardant un verre d'eau à la loupe

U schenkt zichzelf een glas in bij de gootsteen of u schenkt zichzelf water uit een fles bronwater. U voegt er niets aan toe en drinkt het gewoon op. Nu denkt u misschien dat het zuiver water is. Maar dat is het niet.

Zowel flessenwater als leidingwater kunnen bevatten een hele reeks residuen in zeer uiteenlopende hoeveelheden afhankelijk van waar ze vandaan komen: zouten, mineralen, zware metalen, plastic deeltjes enz. Deze residuen worden droge residuen genoemd. Dit is de aanslag die zou overblijven als al het water verdampt zou zijn (uitgedrukt in mg/l).

Deze gehalten worden uiteraard steeds beter gecontroleerd, maar oude waterleidingen, of plastic flessen die te lang aan temperatuurschommelingen zijn blootgesteld, kunnen de gehalten van deze droge residuen doen toenemen.1,2,3

De zuiverheid van water wordt gemeten aan de hoeveelheid en de grootte van het droge residu dat het bevat. Water met een laag residugehalte is gezonder en aangenamer om te drinken. Gezuiverd water is water dat is gefilterd door omgekeerde osmose of distillatie.4

Dit water wordt aanbevolen voor zwangere vrouwen en zuigelingen met de bedoeling om hun nieren niet te belasten en de afwezigheid van nitraten, te garanderen. Deze zijn immers uiterst schadelijk voor de gezondheid van baby's. En wat goed is voor hen, is ook goed voor ons.5

Lees ook: Bevat water echt essentiële mineralen voor het lichaam?

Om toegang te krijgen tot dit zuivere water kunnen bepaalde plaatselijk geproduceerde glazen flessen mineraalwater een oplossing bieden. Spa Reine bijvoorbeeld, een van de zuiverste natuurlijke mineraalwaters op de Belgische markt, bevat 38 mg/l droogrest.6

Helaas heeft flessenwater gevolgen voor het gezinsbudget (meer dan 100x de kosten van leidingwater!) en de logistiek. Plastic of glazen flessen die honderden kilometers hebben afgelegd, hebben een dramatische ecologische voetafdruk..

Kraanwater bevat tussen 250 en 600 mg/l droge residuen. Er zijn reeds verschillende technologieën  ontwikkeld om het gehalte aan droge residuen te verminderen door middel van filtratie, maar alleen omgekeerde osmose zuivert drinkwater echt op een milieuvriendelijke (vrij van chemicaliën), doeltreffende, efficiënte en democratische manier. Dit systeem verwijdert allerlei droge residuen en in het bijzonder toxische stoffen, tot op een tiende van een nanometer (1/10.000.000ste millimeter)!

Ik abonneer me op de maandelijkse nieuwsbrief
Door je te abonneren op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met ons privacybeleid.